Dojo's Photo Gallery

Click on a Thumbnail to view a larger size of these photos.

Ohashi sensei -take tameshigiri

Ohashi sensei -take tameshigiri

Ohashi sensei - take tameshigiri "tonbo"

Ohashi sensei - take tameshigiri "tonbo"

ohashi sensei

ohashi sensei

Ohashi sensei - kata

Ohashi sensei - kata

Ohashi sensei - tou rei

Ohashi sensei - tou rei

kodachi take tameshigiri

kodachi take tameshigiri

seigan kamae

seigan kamae

John & Marty - Kumitachi

John & Marty - Kumitachi

kodachi kata - Taiwa

kodachi kata - Taiwa

Gogyo no kamae

Gogyo no kamae

kodachi kata

kodachi kata